Ordensregler

Som elev på Kombineret Ungdomsuddannelse skal du være opmærksom på flg.:

  • Du har mødepligt og pligt til at deltage aktivt i undervisning og andre aktiviteter, ligesom du skal bidrage aktivt til at opfylde målene i din forløbsplan
  • Du skal også indgå aktivt og konstruktivt i fællesskabet omkring uddannelsen og overholde gældende regler om rygning, brug af mobiltelefon mv. på de enkelte uddannelsescentre og i forbindelse med erhvervstræning i virksomheder, institutioner mv.
  • Ved sygdom skal du huske at kontakte din kontaktperson på uddannelsesstedet
  • Ved overtrædelse af ordensreglerne vil du blive indkaldt til en samtale med din kontaktperson. Ved gentagne overtrædelser vil du modtage en skriftlig advarsel.
  • Elever som uden lovlig grund udebliver fra undervisning, erhvervstræning og andre aktiviteter eller groft tilsidesætter gældende regler kan udelukkes fra uddannelsen.