Elevtrivselsundersøgelse

Undersøgelsen er målt på første hold KUU elever der startede august 2015.
Alle fire produktionsskoler i vort udbudsområde startede med fuld belægning,
samlet har 10 elever valgt at stoppe uddannelsen ud af et opstart på 54 elever.
Af de tilbageværende 44 elever har 38 besvaret spørgeskemaet.
Ud fra undersøgelsen kan vi se, at fordelingen på alder og køn er meget jævnt, hovedparten ligger 
i alder på mellem 18 og 21 år. Lille overvægt at drenge.
Vi kan se at hovedvægten af besvarelserne ligger i området ”Godt” eller ”Enig” en positiv besvarelse.
Elevtrivselsundersøgelse2015 samlet for kuusvj                                                                                                                                                                                                                                image003