Fag, formål og mål

Arbejdspladslære, formålet med faget er, at eleven opnår viden om gældende normer og kulturer på arbejdsmarkedet og på arbejdspladsen med fokus på elevens valg af beskæftigelsesprofil. Eleven opnår viden om og forståelse for egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. Undervisningens fokus er udvikling af elevens selvtillid, evne til at vælge, selvkompetence og handlekompetence. Målet er , at eleven kan:

Samarbejdslære, formålet med faget er, at eleven lærer at kommunikere og samarbejde med andre for at kunne løse en enkelt og konkret arbejdsopgave. Undervisningens fokus er udvikling af elevens relations kompetence, evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, evne til at indgå i demokratisk funderede fællesskaber, lede simple arbejdsprocesser og tage følgeskab under andres ledelse samt konflikthåndtering.
Målet er, at eleven kan:

Erhvervslære, formålet med faget er, at eleven udvikler praktiske kompetencer i en erhvervsfaglig kontekst i eksempelvis et værksted, et køkken, en klinik eller som erhvervstræning. I undervisningen fokuseres der på udvikling af elevens arbejdspladskompetence og begyndende faglig rutine inden for et beskæftigelsesområde. Målet er, at eleven kan: